ثبت نظر
نظر سنجی

ثبت نظر
 • ارتبط مستقیم با معاون وزیر و رئیس سازمان
 • ارتباط مستقیم با مدیر کل
 • ارتباط مستقیم با حراست
 • ارتباط با کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات
 • دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای
 • تهیه استاندارد های آموزشی
 • مشاوره آموزشی و هدایت شغلی
 • ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری تفاهم نامه وصنعت سا ختمان ...
 • صدور گواهی نامه مهارت
 • تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت
 • پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت
 • صدورو تمدید پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد
 • صدور و تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری
 • نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاههای آزاد
 • برگزاری مسابقات ملی و مهارت

 • قوانین و مقررات ثبت نام در دوره های آموزشی با مرور استانداردهای آموزشی
 • مدارک مورد نیاز
 • ثبت نام در دوره آموزشی
 • رشته های آموزشی موجود در مراکز
 • هزینه شرکت در دوره آموزشی
 • مدت زمان دریافت خدمت
 • کارشناسان مرتبط با ارائه خدمت
 • مراحل گردش کار
 • مراکز آموزشی ارائه دهنده خدمت آموزش
 • سوالات متداول
 • فرم شناسنامه خدمت
 • نظر سنجی خدمت ارائه شده