باحضور جمعی از مددجویان بهزیستی شهرستان شازند کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ایجاد مشاغل زود بازده در حوزه کشاورزی از سوی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهدای آستانه برگزارشد.

ادامه مطلب...