مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی در این نشست ضمن ارائه گزارش از وضعیت توسعه آموزش های مهارتی در استان مرکزی اظهار داشت: این اداره کل چهار برنامه توسعه فرهنگ مهارت آموزی،برقراری عدالت اجتماعی در حوزه مهارت آموزی،تقاضامحوری،و ارائه آموزش های مهارتی بر مبنا تقاضای مخاطبین هدف را در دستور کار خود قرارداده وبا جدیت پیگیری می نماید.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی،در این نشست با بیان اینکه همواره تاکید جنابعالی برارائه آموزش های مهارتی با کیفیت در استان بوده است افزود:خوشبختانه طی سالهای اخیر این اداره کل سعی خود را بر ارائه آموزش های مهارتی با کیفیت که منجر به ایجاد اشتغال شود گمارده است.

شاه محمدی همچنین افزود: در راستای توانمندی منابع انسانی شاغل در صنایع استان تعاملات خوبی را با این بخش برقرار کرده ایم و با دانشگاهها نیز جهت این مهم تفاهم نامه های همکاری آموزشی که منجر به ایجاد چهار مراکز مدیریت و مشاوره مهارتی در استان منعقد نموده ایم

وی همچنین با اشاره به برقراری عدالت اجتماعی در حوزه مهارت آموزی افزود :این اداره کل در ارائه آموزش های مهارتی در بخش سکونتگاههای غیر رسمی نیز با راه اندازی طرح آموزش خانه به خانه در کانکس های سیار نسبت به ارائه آموزش های مهارتی اقدام نمودیم.همچنین اخیرا با تفاهم نامه همکاری با بنیاد شهید استان مکانی را جهت ارائه آموزش های مهارتی در کوی سجادیه در اختیار این اداره کل قرارگرفته است.

آیت الله دری نجف آبادی نماینده محترم ولی فقیه در استان با بیان روایتی از پیامبر اکرم که خداوند انسان های امین حرفه ای را دوست می دارد افزود:حرفه ای امین همین کارهای مهارت آموزی ،فن آفرینی است و روایت پیامبر مکرم اسلام حجت برای تمام زمانها است. و امیدواریم بحث مهارت آموزی،تخصصی شدن،و آموزشهای منجر به اشتغال برای کلیه اقشار جامعه را به جدیت تمام پیگیری نمایید.

ایشان با تاکید بر توسعه فرهنگ مهارت آموزی در استان و توجه ویژه بر ارائه آموزش های مهارتی در مناطق محروم وکمتر توسعه یافته اظهارداشت:مناطق حاشیه نشین،کمتر توسعه یافته و یا سکونتگاههای غیرمتعارف باید با توجه ویژه ای از خدمات آموزشی مهارتی برخوردار باشند.

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی